ظریف در مجلس:بازگشت پذیری منحصر به تحریم ها نیست /3/

سخنان ظریف در مجلس شورای اسلامی درباره توافق هسته ایران و 5+1 ادامه دارد.

به گزارش خبرآنلاين، ظريف در سخنان خود گفت:بر خلاف خواست طرف مقابل هيچ سانتريفيوژي از ايران خارج نمي شود و قلب اراک در ايران نگهداري مي شود. 
اهم اظهارات وزير امورخارجه در ادامه مي آيد:

با مقاومت تيم مذاکره کننده طرف مقابل خواسته هاي اوليه خود براي نظارت و راستي آزمايي به طور کامل کنار گذاشت. در قطعنامه اخير ممنوعيت شديد توان موشکي از قطعنامه قبلي خارج شد و به يک ممنوعيت محدود تبديل شد.
من دوستان و کارشناسان عزيز را دعوت مي کنم که براي يک بار بند 9 اجرايي و بند ما قبل آخر مقدماتي 29 را با دقت مطالعه فرماييد و آن را با بند 3 زمينه قطعنامه اخير مقاييسه کنيد و ببينيد چه تحول عظيمي روي داده است.
نحوه بررسي موشک هاي بالستيک تغيير پيدا کرده و تنها شده موشک هاي بالستيک قابل حمل موشک هسته اي تغيير کرده است. همانگونه که در بيانيه آمده است موشک هاي بالستيک هسته اي ايران براي دفاع مشروع هستند و براي حمل موشک هسته اي نيستند.
خريد و فروش و سلاح چيزي جداست و ربطي به توافق ندارد و در برجام تصريح شده است. جمهوري اسلامي ايران توافق مشترک همه اطراف برجام بوده و قطعنامه سازمان ملل به معناي لغو برجام نخواهد بود.
جمهوري اسلامي موظف است براي برقراري صلح و ثبات در منطقه موظف است همکاري کند. جمهوري اسلامي ايران تدابير لازم براي تقويت توان نظامي خود براي مقابله هرگونه تجاوز و تهديد تروريزم در منطقه را ادامه خواهد داد.
ديروز قطعنامه جديد شوراي امنيت ملل متحد صادر شد و حاصل بده بستان زياد است ولي برجام را مورد شناسايي قرار داده است. اين يک قطعنامه منحصر به فرد است. اين نخستين بار در تاريخ سازمان ملل است که کشوري بدون جنگ از زير 6 قطعنامه فصل 7 منشور خارج مي شود.
همانطور که در بند 7 مقدمه قطعنامه آمده است اين به معناي يک تغيير بنيادين در رويکرد شوراي امنيت سازمان ملل به ايران است. اين اولين بار است که کشور هدف در مورد قطعنامه مورد مشورت قرار گرفته است. چنين چيزي در سابقه شوراي امنيت وجود ندارد.
ديگر چيزي به نام تحريم در قطعنامه و ضميمه آن وجود ندارد. تنها چند بند براي محدوديت با تاريخ انقضا وجود دارد و هيچ سازوکاري براي نظارت آن وجود ندارد. قطعنامه اخير رژيم تحريم را مي شکند.
قطعنامه2231 داراي يک نقشه راه از ابتدا تا انتهاست و اين به معناي اين است که اين آخرين قطعنامه شوراي امنيت براي برنامه هسته اي ايران است.
يکي از نکته بحث برگشت پذيري تحريم است. بايد بدانيد که بازگشت پذيري منحصر به تحريم ها نيست. روند بازگشت پذيري يک روند زمان بري تعيين شده که اين امکان بهانه گيري را از اعضا مي گيرد. درصورتي که به هر دليلي تحريم هاي شوراي امنيت به صورت کامل و ناقص بر گردد جمهوري اسلامي خود را موظف به اقدام کردن به برجام نمي داند. اين روند براي بازگرداندن تحريم ها آسان نيست. براي کشوري که بخواهد بدون بهانه و تحريم ها را برگرداند هزينه سياسي بالايي دارد . سير ورود بنگاه هاي اقتصادي به ايران بزرگترين مانع براي اين بهانه گيري هاست. اما مانع اصلي قدرت و توان جمهوري اسلامي ايران است. منتقدان آمريکايي مي گويند که توان ايران براي بازگشت به برنامه قبلي خود به مراتب سريع تر از بازگشت طرف مقابل به ساختمان تحريم ها بوده است.

مشروح سخنان وزير امور خارجه متعاقبا منتشر خواهد شد.

2929

کد N894395