ویکی لیکس فاش کرد:

جاسوسی «سیستماتیک» آمریکا از وزارت خارجه آلمان

سیاسی

سایت افشاگر ویکی لیکس اسنادی را در ارتباط با جاسوسی «سیستماتیک» آژانس امنیت ملی آمریکا از وزارت خارجه آلمان منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسناد منتشر شده جدید توسط ویکی لیکس از جاسوسی آمریکایی ها از وزارت خارجه آلمان حکایت دارد. بر این اساس بیش از 20 شماره تلفن این وزارتخانه در اسناد جاسوسی آژانس امنیت ملی آمریکا مشاهده می شود.

روزنامه زوددویچه سایتونگ با اشاره به این اقدام آمریکایی ها، آن را «جاسوسی سیستماتیک» از وزارت خارجه آلمان نامیده است. طبق این گزارش فعالیت های وزیران خارجه آلمان از زمان «یوشکا فیشر» (حزب سبزها) در زیر ذره بین سازمان های اطلاعاتی آمریکا قرار داشته است.

اسناد سری منتشر شده توسط ویکی لیکس همچنین حاکی است «فرانک والتر اشتاین مایر» در زمان نخستین دوره وزارتش در سال 2005، در جریان سفر به آمریکا موضوع جاسوسی آمریکا از وزارت خارجه آلمان را با «کاندولیزا رایس» همتای آمریکایی اش مطرح کرده اما پاسخ درخوری دریافت نکرده است.

این در حالی است که دولت آلمان موضوع مطلع بودن برلین از اقدامات جاسوسی واشنگتن را تایید نمی کند. طبق اسنادی که سایت ویکی لیکس طی هفته های اخیر منتشر کرده، دست کم 125 سیاستمدار بلند پایه آلمانی در فهرست شخصیت های آژانس امنیت ملی آمریکا برای جاسوسی قرار داشته اند.