فیلم/ مقاومت ارتش سوریه در منطقه «سهل الزبدانی»

سیاسی

بین الملل: نیروهای ارتش سوریه در نبرد با تروریست های تکفیری کنترل گذرگاه ها در منطقه سهل الزبدانی را به دست گرفتند.

فیلم/ مقاومت ارتش سوریه در منطقه «سهل الزبدانی»بین الملل: نیروهای ارتش سوریه در نبرد با تروریست های تکفیری کنترل گذرگاه ها در منطقه سهل الزبدانی را به دست گرفتند.