جمعیت «وعد» بحرین:

«ابراهیم شریف» در بند آل‌خلیفه مورد شکنجه قرار می‌گیرد

سیاسی

«جمعیت وعد» بحرین در بیانیه‌ای اعلام کرد که دبیرکل پیشین این جمعیت که هفته گذشته توسط آل‌خلیفه بازداشت شد، در زندان‌های این رژیم مورد شکنجه قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از از «صوت المنامه»، جمعیت «وعد» بحرین در خصوص وضعیت «ابراهیم شریف» دبیرکل پیشین این جمعیت در زندان های آل خلیفه بیانیه صادر کرد.

بر اساس این گزارش، در این بیانیه آمده است: ابراهیم شریف که هفته گذشته توسط آل‌خلیفه بازداشت شد، در زندان‌های این رژیم مورد شکنجه قرار می‌گیرد.

این جمعیت در ادامه بیانیه خود آورده است: نظامیان آل خلیفه ابراهیم شریف را در بندی با شرایط بسیار نامناسب نگهداری می کنند و مانع از خوابیدن وی می شوند؛ عاملی که سلامتی شریف را به وضعیت هشدار رسانده است.

«ابراهیم شریف» دبیرکل پیشین جمعیت «وعد» بحرین یکشنبه هفته گذشته توسط نظامیان رژیم آل خلیفه بازداشت شد.

بازداشت شریف در حالی صورت گرفت که تنها سه هفته از آزادی شریف از زندانهای آل خلیفه می گذشت.

گفتنی است، در پی خیزش مردمی در بحرین از فوریه ۲۰۱۱ و اعتراض به سیاست های رژیم آل خلیفه، ابراهیم شریف دبیرکل جمعیت دموکراتیک «وعد» روز هفدهم مارس سال ۲۰۱۱ توسط نیروهای امنیتی آل خلیفه بازداشت شد.

«شیخ علی سلمان» دبیر کل حمعیت الوفاق بحرین که خود نیز هم اکنون در زندانهای آل خلیفه به سر می برد پیشتر درخصوص شریف گفته بود: شریف شایسته تصدی پست نخست‌وزیری بحرین است اما اکنون در زندان آل خلیفه به سر می‌برد.