نیروهای احزاب سیاسی به تامین امنیت کشور کمک خواهند کرد

سیاسی

معاون رئیس اجرایی دولت افغانستان گفت احزاب سیاسی برای تامین امنیت در کشور در کنار نیروهای ارتش خواهند بود.

به گزارش خبرذگار مهر در کابل، معاون رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان گفت نیروهای احزاب سیاسی، خلاء نظامیان خارجی را پر خواهند کرد.

«محمد محقق» معاون «عبدالله عبدالله« رئیس اجرایی دولت افغانستان، گفت: نیروهای احزاب سیاسی کشور در کنار ارتش خواهند بود و در تامین امنیت کشور به انها کمک خواهند کرد.

وی افزود: گروه تروریستی داعش در حال ایجاد پایگاه برای خود است اما باید بدانند افغانستان جایی برای انها نخواهد بود.

وی درباره گفتگوهای صلح میان دولت و طالبان اظهار داشت: مذاکرات صلح آغاز شده است و باید دید در دور بعدی مذاکرات چه مطالبی مطرح خواهد شد.