دلواپسان چطور یکباره متشکر شدند؟

دلواپسان یا همان منتقدان پروپا قرص مذاکرات هسته ای در روزهایی که رسیدن به توافق تقریبا مسجل شده بود، به یکباره پیام های تقدیر و تشکر خود را از تیم مذاکره کننده هسته ای ابراز کردند.

دلواپسان چطور یکباره متشکر شدند؟دلواپسان یا همان منتقدان پروپا قرص مذاکرات هسته ای در روزهایی که رسیدن به توافق تقریبا مسجل شده بود، به یکباره پیام های تقدیر و تشکر خود را از تیم مذاکره کننده هسته ای ابراز کردند.

 

 

 

تهیه و تدوین: یاسمین محمدی

27306

 

کد N891838