امیرعبداللهیان: انفعال شورای امنیت درقبال نسل کشی دریمن مایه تاسف جهان است

ایرنا نوشت:

معاون عربی و آفریقای وزیر امورخارجه گفت: بی توجهی به تلاش های سازمان ملل و نماینده دبیر کل در امور یمن و بی تصمیمی شورای امنیت در قبال بحران و نسل کشی در یمن مایه تاسف جامعه جهانی است.
حسین امیر عبداللهیان روز پنجشنبه در گفت وگو با ایرنا اظهار کرد: تداوم استفاده از زور توسط رژیم سعودی در یمن کمکی به حل بحران نمی کند.

وی افزود: تهران از راهکار سیاسی، گفت و گوهای یمنی- یمنی و تشکیل دولت فراگیر ملی در یمن حمایت می کند و هرگونه مداخله خارجی در این کشور را مردود می داند.

باگذشت چند ماه از تجاوز رژیم سعودی و همپیمانانش به یمن، هنوز مجامع جهانی نتوانسته اند جلوی این تجاوز را بگیرند؛ بی توجهی به آتش بس موقت و بیانیه های سازمان ملل از سوی عربستان درحالیست که قدرت های غربی مدعی حقوق بشر تاکنون واکنشی نشان نداده اند.

26149

کد N891233