فیلم بغض ظریف و اشک عراقچی وقتی سخنان خانواده شهدای هسته ​ای را در فرودگاه شنیدند

خانواده شهدای هسته ای هنگام بازگشت تیم مذاکره کننده هسته ای از وین به استقبال آن ها رفتند.

فیلم بغض ظریف و اشک عراقچی وقتی سخنان خانواده شهدای هسته ​ای را در فرودگاه شنیدندخانواده شهدای هسته ای هنگام بازگشت تیم مذاکره کننده هسته ای از وین به استقبال آن ها رفتند.

 

 

 

2929

 

کد N891192