با تصمیم لاریجانی صورت گرفت؛

بازگشت طرح استفساریه بازنشستگی کارگران به هیات رئیسه مجلس

سیاسی

رئیس مجلس، طرح استفساریه بخشی از ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی درباره شرایط بازنشستگی کارگران مشاغل سخت را برای تعیین تکلیف و رفع ابهام به هیات رئیسه مجلس ارجاع داد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز گذشته، جزئیات طرح استفساریه جزء ۶ بند «ب» تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی درباره برخی شرایط بازنشستگی کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور به تصویب نمایندگان نرسیده بود و با توجه به اهمیت محتوای این استفساریه، قرار بود در جلسه علنی امروز برای اصلاحات آن رای‌گیری شود.

در جلسه علنی امروز و در هنگام بررسی اصلاحات این طرح، برخی نمایندگان نسبت به اشتباه هیات رئیسه مجلس مبنی بر رای‌گیری همزمان برای کلیات و جزئیات این طرح در جلسه روز گذشته تذکر دادند که بر این اساس رئیس مجلس این طرح را برای تعیین تکلیف به هیات رئیسه مجلس ارجاع داد.

این استفساریه شامل دو سئوال اصلی که مربوط به وظایف کارفرما برای پرداخت حق بیمه کارگر به سازمان تامین اجتماعی و نیز شرایط بازنشستگی کارگر در صورت عدم ایفای تعهدات کارفرما مربوط می‌شود.

پس از تصویب هیات رئیسه مجلس درباره این استفساریه، تکلیف آن در صحن علنی مجلس معلوم خواهد شد.