روحانی خبر داد: آب سنگین اراک و 1000 سانتریفیوژ فردو حفظ شد/3/

مذاکرات هسته ای ایران با 5 بعلاوه 1,حسن روحانی

رئیس جمهور گفت: در شرایطی به توافق هسته ای دست یافتیم که در متن توافق به صراحت از آب سنگین راکتور اراک یاد شده است و این راکتور با ویژگی های مندرج در توافق تکمیل خواهد شد.

به گزارش خبرآنلاين، حجت الاسلام حسن روحاني در نشستي خبري که پس از امضاي توافق ايران و 1+5 برگزار شد، با بيان اينکه غرب حتي نمي خواست نامي از فردو بشنود و نمي خواست هيچ سانتريفيوژي در آنجا باشد، ادامه داد: اما امروز بيش از 1000 سانتريفيوژ استقرار خواهد داشت .

به گفته وي، غرب حاضر به لغو يکباره تحريم ها نبود و مي خواست تحريم ها را تعليق کند تا در سالهاي بعد اگر آزانس گزارش مثبت داد و به ايران اعتماد شد، تحريم ها گام به گام لغو شود. اما امروز در روز اجراي توافق، تمام تحريم ها حتي تحريم هاي موشکي و تسليحاتي، مالي و بانکي، بيمه اي، حمل و نقل، پتروشيمي و فلزات گرانبها به طور کامل لغو خواهد شد و نه تعليق.

روحاني با بيان اينکه براي 5 سال نوعي محدوديت خواهيم داشت و پس از آن تحريم هاي تسليحاتي نيز حذف خواهد شد، خاطرنشان کرد: طبق توافق امروز، در روزهاي آينده که اين توافق به تصويب شوراي امنيت برسد، تمام 6 توافق قبلي اين سازمان عليه ايران لغو شده و پرونده ايران پس از 10 سال از شوراي امنيت خارج خواهد شد.

وي از 18 شبانه روز مذاکره لاينقطع ياد کرد که نتيجه آن توافقي است که اگر گام به گام اجرا شود، خشت هاي ديوار بي اعتمادي را بر مي دارد.

رئيس جمهور با دو طرفه خواندن توافق ايران و 1+5، خاطرنشان کرد: اجراي توافق نيز دو طرفه است و اگر آنها به توافق پايبند باشند، ما هم به توافق پايبنديم. ملت ايران پاي پيمان خود در تمام طول تاريخ ايستاده است. هم اکنون نيز پاي پيمان خود مي ايستيم، به شرط آنکه طرف مقابل پاي تعهد خود بايستد.

ادامه دارد....

2727

 

کد N889444