جان کری :این توافق خوبی است که ما به دنبال آن بودیم

واحد مرکزی خبر نوشت:

جان کری وزیر امور خارجه آمریکا امروز در یک کنفرانس خبری در خصوص مذکرات هسته ای ایران گفت این توافق خوبی است که ما به دنبال آن بودیم .

26149

کد N889408