حزب اسلامی حکمتیار حمایت از داعش را تکذیب کرد

سیاسی

حزب اسلامی حکمتیار حمایت این حزب از گروه تروریستی داعش را تکذیب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، «هارون زرغون» سخنگوی حزب اسلامی به رهبری حکمتیار اظهار داشت هیچ کدام از رهبران این حزب بیانیه ای در جهت حمایت از گروه داعش نداده است و بیانیه ای که هفته گذشته مبنی بر حمایت از داعش منتشر شد جعلی است.

هفته گذشته بیانیه ای از سوی حکمتیار منتشر شد که در آن آمده بود: در صورت جنگ میان داعش و طالبان، این حزب از داعش حمایت خواهد کرد.

انتشار این بیانیه منسوب به حکمتیار، واکنش های زیادی را از سوی مردم و چهره های شاخص سیاسی افغانستان به دنبال داشت.

حزب اسلامی حکمتیار، یکی از مهمترین گروه های مسلح است که علیه دولت افغانستان و نیروهای خارجی می جنگند.