صدور فرمان آزادی «نبیل رجب» از زندانهای آل خلیفه

سیاسی

اعمال فشارهای متعدد به رژیم آل خلیفه منجر به آزادی فعال بحرینی از زندانهای این رژیم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرآت البحرین، «نبیل رجب» فعال بحرینی به دلیل مشکلات جسمی و بیماری، عفو و از زندان آزاد شد.

نبیل رجب به اتهام توهین به دستگاه نظامی رژیم آل خلیفه به شش ماه حبس محکوم شده بود.

بسیاری از مجامع بین المللی و بحرینی خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط وی شدند.

پادشاه بحرین در راستای فشارهای فزاینده درخصوص درخواست آزادی وی درنهایت مجبور به صدور فرمان آزادی وی از زندان شد.