شب پرکار خبرنگاران در وین + عکس

مذاکرات هسته ای ایران با 5 بعلاوه 1,وین

خبرنگاران تا ساعتی پیش که به آنها اعلام شد مراسم جمع بندی و اعلام توافق احتمالی پیش از ظهر امروز سه شنبه خواهد بود سخت مشغول کار بودند.

4949

کد N888429