روزنامه رسالت تعیین تکلیف کرد: مواظب دبه در آوردن آمریکایی ها باشید

روزنامه رسالت نوشت:

سرانجام ايران و اعضاي 1+5 به قله پاياني مذاکرات هسته اي رسيدند.پروسه مقاومت دوازده ساله هسته اي جمهوري اسلامي ايران در مقابل زياده خواهي هاي غرب ، منجر به حضور واشنگتن و متحدان آن پاي ميز مذاکره و برگزاري رايزني هاي ديپلماتيک چندجانبه مستمر در نقاط مختلف دنيا شد. آنچه مسلم است اينکه مذاکرات وين آخرين قطعه از پازل مذاکرات هسته اي نخواهد بود.دستگاه سياست خارجي کشورمان بايد فارغ از هر گونه هيجان و ذوق زدگي کاذب، خود را براي دبه در آوردنها و نيرنگهاي هسته اي جديد کاخ سفيد و کنگره آمريکا آماده کند. در جريان برگزاري مذاکرات هسته اي لوزان ،ذوق زدگي و هيجان غير معقولي که براي مدتي کوتاه به جامعه تزريق شد ، منجر به دبه کردن عيني طرف مقابل گرديد.

طرف آمريکايي به گونه اي واضح در خصوص مواردي مانند "تعداد سانتريفيوژهاي فردو"،"بازرسي هاي نامحدود زماني و مکاني"!،" حق تحقيق وتوسعه" و ...دبه کرد تا بر همگان اثبات نمايد که شيطان هيچ گاه قابل اعتماد نيست.آنچه امروز پس از توافق هسته اي موضوعيت و اصالت دارد، اتخاذ گاردي بسته تر در مقابل آمريکا و ديگر اعضاي 1+5 است. کار اصلي جمهوري اسلامي ايران و دستگاه سياست خارجي کشورمان تازه از امروز آغاز خواهد شد.

 

2929

کد N888417