عضو شورای مرکز ی فراکسیون رهروان:

پایبندی غرب به توافق باید تضمین شود/حفظ خطوط قرمزدر آوردگاه آخر

سیاسی

عضو شورای مرکزی فراکسیون رهروان باتاکید برلزوم حفظ خطوط قرمز ایران در ساعات پایانی مذاکرات گفت: باید پایبندی غرب به توافق با ایران در توافق نهایی با توجه به سابقه دبه در آوردن های طرف غربی تضمین شود.

اسماعیل جلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در  فرایند مذاکرات گفت: مذاکرات دو بخش دارد که یکی فضای بیرون است که قضاوتها بر اساس اخبار متنوع و متناقض صورت می گیرد و بخشی هم مربوط به کسانی است که به طور مستقیم درگیر فعالیت های مذاکرات هستند که بر اساس شرایط مذاکره، تحلیل های خود را نسبت به شرایط مذاکرات ارائه می دهند.

نماینده مردم مسجدسلیمان اظهار داشت: در بین ۱+۵ و طرف های ایرانی، توافق اقدام مشترکی در ژنو و پس از آن در لوزان صورت گرفت که انتظار می رفت طرفین مذاکره نسبت به پایبندی به آن متعهدانه و مسئولانه اقدام کنند.

وی ادامه داد: اما هر چه به پایان مذاکرات نزدیک می شویم و بر اساس پیش بینی ها، دو طرف تلاش دارند که سهم بیشتری در جهت تامین منافع خودشان از نتیجه مذاکرات به دست آورند. هم طرف آمریکایی، هم طرف اروپایی و هم طرف ایرانی.

جلیلی گفت: نکته مهم این است که در این آوردگاه، به خطوط قرمز کشور ما  که تحت عنوان منافع ملی از آنها نام می بریم نباید خدشه وارد شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: از طرف دیگر حاصل دو سال و  نیم تلاش دیپلماتیک برای به دست آوردن نتایج مذاکرات نیز نباید به راحتی از دست برود. نباید عرصه دیپلماتیک به خاطر فشارها و تغییر مواضعی که صورت می گیرد، ترک شود زیرا خالی کردن میدان کار پسندیده ای نیست.

وی ادامه داد: باید از روش های متفاوت در حوزه مذاکره استفاده شود تا بتوانیم به توافق مشترک که منافع ما را تامین می کند، دست یابیم.

عضو شورای مرکزی فراکسیون رهروان اظهار داشت: متاسفانه ۱+۵ در مذاکرات نشان داد که در بحث ارائه استراتژی واحد در پای میز مذاکرات عاجز است و معمولا از توافقات اولیه خود عدول می کند.

وی ادامه داد: این امر یا ناشی از ناهماهنگی اعضاست و یا ناشی از زیاده خواهی طرف غربی در انتهای فرآیند مذاکرات است و نشان می دهد که طرف غربی در مسئله مذاکرات مسئولانه برخورد نکرده است.

جلیلی گفت: برخلاف ادعای غرب، ۱+۵ ثابت کرد که پای میز مذاکرات نیست و رفتارهای متناقض در بین ۱+۵ مانع از ایجاد یک انسجام راهبردی در میان آنها برای مذاکرات است.

وی افزود: متاسفانه زیاده خواهی های آمریکا بر طرف اروپایی نیز اثر گذاشته و باعث تغییر مواضع آنها شده است.

جلیلی با تاکید بر اینکه ایران متعهد به اقدامات متعارف در چارچوب قوانین بین المللی و همچنین پایبند به بیانیه و توافق مشترک است، گفت: اقدامات جمهوری اسلامی طی دو سال و نیم گذشته بیانگر این واقعیت بوده است.

نماینده مردم مسجدسلیمان اظهار داشت: مهم این است که مجموعه تلاش هایی که در هر توافقی صورت می گیرد، پایداری آن توافق را در طول اجرای توافق نیز بتواند تضمین کند. به عبارت دیگر توافقی صورت نگیرد که طرف غربی بتواند زیر آن بزند.

وی با اشاره به عدم پایبندی غرب به توافقات، گفت: گاهی ممکن است توافقاتی صورت بگیرد اما در مرحله اجرا، طرف غربی به دلایلی پای کار نیاید. یکی از دلایل تاکید مقام معظم رهبری که زمان امضای توافق برخی اقدامات مانند رفع تحریم های اقتصادی، مالی و بانکی باید صورت گیرد به دلیل تجربه تاریخی ما نسبت به غرب در زمینه عدم پایبندی به توافقات است.