امیری با اشاره به جلسات وزارت کشور با نمایندگان استان فارس:انتخاب استاندار حق ماست نه کس دیگر

روزنامه اعتماد در گفت و گویی با حسینعلی امیری، سخنگوی وزارت کشور نوشت:

 

کد N887189