دوشنبه آخرین روز مذاکرات ایران و 1+5 خواهد بود

واحدمرکزی خبر نوشت:

به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک از مسکو، هیئت ایرانی در مذاکرات با گروه پنج به اضافه یک معتقد است موافقتنامه هسته ای جامع درباره برنامه هسته ای تهران به دست خواهد آمد اما یک منبع نزدیک به این هیئت روز یکشنبه در مصاحبه با اسپوتنیک گفت انتظار نمی رود این اتفاق پیش از غروب دوشنبه روی دهد.

یک منبع در یکی از هیئت های غربی نیز روز یکشنبه در مصاحبه با اسپوتنیک گفت روز دوشنبه ، 13 ژوئیه ، بدون توجه به نتیجه مذاکرات ، آخرین روز از مذاکرات درباره برنامه هسته ای ایران خواهد بود.
وی افزود این مذاکرات با امضای موافقتنامه ای جامع درباره برنامه هسته ای ایران پایان خواهد یافت. این موافقتنامه زودتر از غروب دوشنبه امضا نخواهد شد.

4949

کد N887153