گزارش مهر از وین؛

ضجه پدرخوانده منافقین در ساعات آخر وین!

سیاسی

جان بولتون مدعی شده است: «هرگونه توافق با ایران که اجازه بازرسی های هر زمان و هر مکان در آن داده نشود، دعوت از ایران برای دستیابی به بمب هسته ای محسوب می شود.»!

خبرگزاری مهر ـ گروه بین الملل: نومحافظه کاران ایالات متحده آمریکا نمی توانند خشم و نارضایتی خود را نسبت به شکل گیری هر گونه توافق هسته ای با ایران کتمان کنند.

 یکی از این افراد «جان بولتون» است، هم او که به دلیل حضور دائمی در نشست های منافقین به پدر خوانده غربی آنها معروف است.

بولتون از اعضای شورای دوازده نفره نومحافظه کاران آمریکا و یکی از اصلی ترین حامیان کشتار و آوارگی میلیون ها انسان در عراق و افغانستان ـ در دوران ریاست جمهوری جرج واکر بوش ـ محسوب می شود.

جان بولتون اخیرا بار دیگر موضوع نخ نمای بازرسی های نامحدود زمانی و مکانی را به عنوان پیش شرط توافق نهایی با ایران مطرح نموده و در این باره مدعی شده است: «هرگونه توافق با ایران که اجازه بازرسی های هر زمان و هر مکان در آن داده نشود، دعوت از ایران برای دستیابی به بمب هسته ای محسوب می شود.»!

این مدعو ثابت جلسات گروهک تروریستی منافقین که حتی ازسوی شهروندان و تحلیلگران آمریکایی به عنوان نماد ترور و توحش محسوب می شود، در حالی آخرین ضجه های خود را در ساعات پایانی مذاکرات وین می زند که جمهوری اسلامی ایران به هیچ عنوان زیر بار بازرسی های نامحدود زمانی و مکانی در توافق نهایی نرفته و نخواهد رفت.