«جان بینر»:

توافق بد به معنی عدم توافق و بازگشت تحریم ها خواهد بود

سیاسی

رئیس مجلس نمایندگان آمریکا امروز گفت که اگر اوباما میز مذاکرات هسته ایران را ترک کند، از وی تشکر خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری سی بی اس نیوز، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا امروز گفت که اگر اوباما میز مذاکرات هسته ایران را ترک کند، از وی تشکر خواهد کرد.

«جان بینر» رئیس مجلس نمایندگان آمریکا امروز گفت: از تمامی مطالبی که از  روند مذاکرات هسته ای به بیرون درز کرده است، معلوم شد که دولت امریکا از تمامی چیزهایی که خط مشی خود اعلام کرده بود عدول کرده است. من نمی خواهم شاهد توافق بد باشم؛ چرا که توافق بد به معنی عدم توافق است و لذا در آن صورت تحریم ها مجدداً بازخواهند گشت.

وی در سخنان خود با تکرار مواضع گذشته مدعی شد: ایران باید تلاش برای ساخت سلاح هسته ای را متوقف کرده و از گروه های تروریستی حمایت نکند.

این سناتور تند رو جمهوریخواه که سوابق بسیاری در مخالفت با مذاکرات هسته ای کشورهای ۱+۵ با ایران داشته است در این مصاحبه افزود: اگر دو شرط فوق محقق نشود، مذاکرات به بن بست کشیده خواهد شد و این امر بهتر از وجاهت قانونی بخشیدن به اقدامات ایران محسوب می شود.