دفاع از آزادی بیان، سبب اخراج سردبیر کهنه کار انگلیسی شد

واحدمرکزی خبر نوشت:

سردبیر کهنه کار یک نشریه معتبر انگلیسی به نام وست هایلندفری پرس، به علت دفاع از آزادی بیان از کار برکنار شد.

به گزارش مونیتورینگ خبرگزاری صداو سیما، به نقل از روزنامه دیلی تلگراف در اینترنت: برایان ویلسون عضو سابق پارلمان انگلیس از حزب کارگر و از وزاری مشاور سابق و نیز یکی از سردبیران موسس هفته نامه وِست هایلند فِری پرس West Highland Free Press در سال هزار و نهصد و هفتاد و نه بود که به مدت سی و هشت سال برای این نشریه مطلب نوشته بود، تنها وقفه کاری وی در این نشریه که برنده جایزه بوده است، طی دولت تونی بلر بود که وی سمت وزیر مشاور را بر عهده داشت. با اینحال این سردبیر کهنه کار به علت دفاع از آزادی بیان و حمایت از یک مقاله نویس دیگر در ستون هفتگی اش در این نشریه از کار برکنار شد.

پروفسور دونالد مک لئود استاد الهیات کلیسای آزاد اسکاتلند مقاله ای درباره گسترش اسلام در انگلیس و نقش مسلمانان در این کشور نوشته بود که به اخراج وی انجامید. ویلسون متعاقبا تصمیم گرفت در ستون خودش در این نشریه از حق آزادی بیان در مورد همکارش دفاع کند که او نیز از این نشریه اخراج شد. اخراج این دو مقاله نویس که از بهترین و مطلع ترین نویسندگان در انگلستان قلمداد می شدند، واکنش انتقاد آمیز وسیعی در فضای مجازی در پی داشته است.

4949

کد N886736