گرامیداشت روز جهانی قدس در چند شهر برزیل

سفیر ایران در برزیل: کمک به تحقق آرمان ملت فلسطین جزء راهبردهای اصلی ایران است

کد N886087