آغاز پنجمین جلسه دادگاه سعید مرتضوی/ استعلامات قاضی از سازمان تامین اجتماعی

سعید مرتضوی

پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی و دادستان سابق تهران صبح شنبه در شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران آغاز شد.

خبرگزاری ایرنا نوشت:
پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی و دادستان سابق تهران صبح شنبه در شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران آغاز شد.

قاضی محمدرضا محمدی کشکولی ریاست این جلسه غیرعلنی را برعهده دارد.

تا کنون چهار جلسه از دادگاه سعید مرتضوی برگزار و در این جلسات به شکایت اولیای دم یکی از کشته شدگان حادثه کهریزک و اتهامات مربوط به زمان تصدی وی در سازمان تامین اجتماعی رسیدگی شده است.

قاضی کشکولی در پایان چهارمین جلسه از دادگاه که در 21 اردیبهشت ماه برگزار شد، در جمع خبرنگاران گفت که استعلام هایی از سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی خواسته و بعد از پاسخ استعلامات جلسه بعدی تشکیل می شود.پنجمیبن جلسه دادگاه مرتضوی پس از دو بار وصول استعلامات و پس از یک ماه برگزار شده است.
کد N884871