خرسندی چین از آغاز روند الحاق هند و پاکستان به سازمان شانگهای

واحدمرکزی خبر نوشت:

رئیس جمهور چین روز جمعه تاکید کرد پذیرش هند و پاکستان به عنوان اعضای جدید سازمان همکاری شانگهای به همکاریهای این سازمان منطقه ای روح تازه ای خواهد دمید.

شی جینپینگ، رئیس جمهور چین که برای شرکت در نشست سران سازمان همکاری شانگهای به روسیه رفته است، روز جمعه این مطلب را بیان کرد.
به گزارش خبرگزاری شین هوا از اوفا (روسیه)، رئیس جمهور چین و سران دیگر کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای روز جمعه در پانزدهمین نشست سران این سازمان که در شهر اوفا در جنوب غربی روسیه برگزار شده است، قطعنامه ای را درباره آغاز روند الحاق هند و پاکستان به این سازمان منطقه ای تصویب کردند.

4949

کد N884628