مشاور سابق وزارت خارجه آمریکا:

اوباما و کری سرمایه گذاری زیادی بر سر توافق هسته ای کرده اند

سیاسی

«ولی نصر» مشاور ارشد سابق وزارت خارجه آمریکا تصریح کرد ترک مذاکرات هسته ای برای اوباما و کری پر هزینه خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی نصر مشاور ارشد سابق وزارت خارجه آمریکا در گفتگویی با ام اس ان بی سی تصریح کرد کاخ سفید میز مذاکرات هسته ای با ایران را ترکی نخواهد کرد.

وی برای این ایده خود دو دلیل ذکر کرد، اول اینکه اوباما و جان کری سرمایه گذاری سیاسی زیادی بر مذاکرات هسته ای با ایران کرده اند و شکست مذاکرات هزینه های سیاسی برای آنها در پی خواهد داشت.

وی دومین دلیل خود درباره اینکه چرا آمریکا مذاکرات را ترک نخواهد کرد گفت: وضعیت کنونی برای آمریکا بهتر از ایران است چون این مسئله هرچه بیشتر طول بکشد برای آمریکا بهتر خواهد بود.

ایرانی ها در حال توقف برنامه هسته ای هستند ، آنها در سال دوهزار و سیزده توافق کردند پس هرچه این وضعیت بیشتر ادامه پیدا کند ما هیچ چیزی را از دست نمی دهیم.