گروه اعزامی مهر به وین/

هاموند:می روم و فردا بر می گردم/پیشرفت مذاکرات کند است

سیاسی

وزیر خارجه انگلیس پیش از ترک هتل محل مذاکرات در جمع خبرنگاران گفت: مذاکرات پیشرفت دارد اما کند است.

گزارش گروه اعزامی مهر به مذاکرات هسته ای وین، وزیرخارجه انگلیس در حال ترک هتل کوبورگ گفت:  دارم می روم و فردا برمی گردم. البته معاونین هستند و جلسات ادامه دارد.

وی افزود: مذاکرات پیشرفت دارد اما کند است.

هاموند ادامه داد: همکاران من در دوازده ساعت آینده تلاش می کنند. احتمال دارد که در همین آخر هفته جمع بندی کنیم.