حضور کلیمیان تهران در تظاهرات روز قدس

نسیم نوشت:

اعضای جامعه کلیمیان تهران که از مسیر میدان فلسطین به جمع راهپیمایان تهرانی پیوستند، با در دست داشتن بنری رفتارهای غیرانسانی رژیم صهیونیستی را محکوم کردند.

2929

کد N883960