سرقت اطلاعات از ۲۵ میلیون کارمند آمریکایی

سیاسی

درحالی که پیش از این اعلام شده بود اطلاعات ۴ میلیون نفر از کارکنان آمریکایی توسط هکرهای اینترنتی به سرقت رفته اما ارزیابی های جدید این تعداد را ۲۵ میلیون نفر نشان می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، هکرها موفق شده اند تا به اطلاعات شخصی و پرسنلی بیش از ۲۵ میلیون نفر از کارکنان دولت آمریکا از جمله فرم های امنیتی آنها دست یابند.

کارشناسان این سرقت اطلاعاتی را یکی از بزرگترین سرقت های اطلاعات در تاریخ توصیف کرده اند.

براساس این گزارش، از بیش از ۲۵ میلیون اطلاعات سرقت شده، اطلاعات فرم های امنیتی نزدیک به ۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در سال گذشته تهیه شده بودند.

اطلاعات ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر مربوط به کارکنان کنونی و سابق دولت آمریکا می شده و ۲ میلیون دیگر نیز مربوط به خویشاوندان و افراد نزدیک به کارکنان دولتی می شده که اسامی و اطلاعات آنها در فرم های امنیتی موجود بوده است.

علیرغم آنکه مقامات آمریکایی دولت چین را متهم به دست داشتن در این سرقت سایبری می کنند اما پکن هرگونه دخالت و کمک به هکرها را در این زمینه رد کرده است.