فابیوس: مسیر رو به پیشرفت است، ادامه می دهیم

وزیر خارجه فرانسه سخنان کوتاهی را در خصوص وضعیت مذاکرات به زبان آورد

به گزارش خبرنگار اعزامی خبرآنلاین به وین وزیر خارجه فرانسه سخنان کوتاهی در مقابل هتل کوبورگ برای خبرنگاران صحبت کرد. 

وزیر خارجه فرانسه در این صحبت ها ضمن تاکید بر  ادامه راه در مسیر درست افزود: همچنان مشکلاتی باقی مانده که سعی می کنیم تا بامداد فردا آنها را به نتیجه برسانیم. 

بعد از فابیوس قرار است جان کری دقایقی برای خبرنگاران صحبت کند و آخرین وضعیت مذاکرات هسته ای را تشریح کند.

45308

کد N883569