تصاویری از دیدار روحانی و پوتین در اوفا

کد N883505