گزارش مهر از وین؛

بازار داغ شایعات/ این جا «بدن ها» بیشتر از «زبان ها» حرف می زنند!

سیاسی

تناقض اخبار، داده ها، اخبار فوری، اخبار محرمانه، اخبار ویژه، تحلیل های بنیادین، تحلیل های تبعی و ثانویه و در مواردی غلبه حواشی بر متن، شرایط بسیار پیچیده ای را در مقابل هتل محل مذاکرات ایجاد کرده است.

خبرگزاری مهر ـ گروه بین الملل: «همه اینجا کلافه اند!»، این بهترین توصیفی است که می توان درباره شرایط کنونی در مقابل هتل کوبورگ بر زبان آورد.

تناقض اخبار، داده ها، اخبار فوری، اخبار محرمانه، اخبار ویژه، تحلیل های بنیادین، تحلیل های تبعی و ثانویه و در مواردی غلبه حواشی بر متن، شرایط بسیار پیچیده ای را در مقابل هتل محل گفت و گوی وزرای امور خارجه و اعضای ۱+۵ و معاونین آنها ایجاد کرده است.

وزرای امور خارجه و معاونان آنها بر اساس قول و قراری که از ابتدای مذاکرات هسته ای با یکدیگر گذاشته اند حاضر به درز محرمانه ها و جزئیات مذاکرات به فضای بیرون از اتاق گفت و گو ها نیستند و بیان شرایط کلی حاکم بر این فضا نیز در عمل گره های کور ایجاد شده در ذهن بسیاری از خبرنگاران و تحلیلگران را باز نمی کند.

در این موقعیت و در شرایطی که «زبان ها» نمی توانند یا نمی خواهند سخنی از رخدادهای جاری پشت میز مذاکرات بگویند، رصد چهره و حالات بدنی و گفتاری دیپلمات ها و وزرا نقش تعیین کننده ای را در تحلیل و برداشت مخاطبان ایفا می کند.

مرور برخی جملاتی در این باره که طی شب و روزهای گذشته میان خبرنگاران رد و بدل می شود شاهدی بر این مدعاست:

ـ «لاوروف در حالی که وین را ترک می کرد چهره ای ناراضی داشت و حتی کراواتش رو هم نبسته بود! فکرمی کنم او با حالت قهر مذاکرات را ترک کرده است.»

ـ «چهره کری زمان مصاحبه با خبرنگاران خیلی در هم بود. معلوم است مذاکرات با موانعی مواجه شده است.»

ـ «موگرینی خیلی آرام و مسلط با خبرنگاران صحبت می کرد. به نظر می رسد او نسبت به حصول توافق نهایی مطمئن است.»

ـ «اشتاین مایر موقع خروج از هتل حالتی کلافه داشت، این پیام خوبی برای مذاکرات ندارد.»

ـ «امروز ارنست مونیز را در مقابل هتل دیدم. چهره خندانی داشت و خبری از اخم چند روز گذشته اش نبود. به نظرم می رسد توافق حاصل شده است.»

طی روزهای اخیر به کرات شاهد شنیدن شدن این جملات و موارد مشابه در میان خبرنگاران و تحلیلگران حاضر در محل مذاکرات بوده ایم. نقش زبان بدن BODY LAUNGUAGE  در تحلیل رفتار دیپلمات ها و وزرا و ترسیم آخرین شرایط حاکم بر مذاکرات نقش به سزایی پیدا کرده است.

تکیه شدید اصول دیپلماسی بر «زبان بدن» این روند را تسریع کرده است. این روزها، در فقدان اخبار جزئی و محرمانه مذاکرات، اخم، لبخند، تعداد حرکات دست، سر تکان دادن ها و سرعت قدم زدن دیپلمات ها هر یک نقش به سزایی در تکمیل بسته های خبری  تحلیلی مذاکرات دارد، روندی که طی ساعات آتی و با افزایش تصاعدی حساسیت حاکم بر فضای خبری و روانی مذاکرات افزایش خواهد یافت.