«اشتون کارتر» وزیر دفاع آمریکا:

در مذاکرات هسته ای کنار رژیم صهیونیستی هستیم

سیاسی

وزیر دفاع آمریکا در جلسه استماع کمیته نیروهای مسلح سنا گفت: در مذاکرات هسته ای در کنار رژیم صهیونیستی که از دوستانمان است قرار داریم.

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از سی بی اس، وزیر دفاع آمریکا در جلسه استماع کمیته نیروهای مسلح سنا گفت: برای متوقف کردن ایران در فعالیت های هسته ای خود در کنار اسراییل که از دوستانمان است ایستاده ایم.

«اشتون کارتر» وزیر دفاع آمریکا در جلسه استماع کمیته نیروهای مسلح سنا طی سخنانی گفت: آمریکا با هدف مبارزه با داعش معارضان سوریه را مسلح می کند.

رئیس پنتاگون درباره مذاکرات هسته ای در جریان میان کشورهای ۱+۵ با ایران افزود: برای متوقف کردن ایران در فعالیت های هسته ای خود در کنار اسراییل که از دوستانمان است ایستاده ایم.