سناتور فرانسوی:

بحران اوکراین مربوط به اروپا است و هیچ ارتباطی به آمریکا ندارد

سیاسی

«پوزو دی بورگو» سناتور فرانسوی در مصاحبه امروز خود از آمریکا خواست تا هرگونه مداخله در امور داخلی اروپا را متوقف کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سناتور فرانسوی امروز در مصاحبه خود با خبرگزاری اسپوتنیک از آمریکا خواست تا هرگونه مداخله در امور داخلی اروپا را متوقف کند.

«پوزو دی بورگو» سناتور فرانسوی امروز در مصاحبه ای گفت: آمریکا باید از مداخله در امور اروپا خودداری کند.

وی ادامه داد: بحران موجود در اوکراین یک مسأله اوراسیایی بوده و آمریکا نباید در این منازعه دخالت کند.

این سناتور فرانسوی که عضو هیأت نمایندگی فرانسه در سازمان همکاری شانگهای نیز است افزود: از آمریکا می خواهم تا از مداخله در امور داخلی اروپا خودداری کند. از نظر من اروپا دربرگیرنده حوزه اوراسیا همراه با روسیه است. بحران اوکراین مقوله ای داخلی و مربوط به اروپا است. این مسأله هیچ ارتباطی به آمریکا ندارد.