سناتور «راجر ویکر»:

اشتباه بزرگ دولت «اوباما»، عامل اصلی شکل گیری «داعش» در عراق است

سیاسی

سناتور آمریکایی گفت که خلاء ایجاد شده پس از خروج نیروهای آمریکایی از عراق به شکل گیری گروه تروریستی داعش در این کشور منتهی ش و دولت کنونی در آمریکا مقصر اصلی ایجاد داعش است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سناتور آمریکایی در مصاحبه امروز خود با خبرگزاری اسپوتنیک گفت که خلاء ایجاد شده پس از خروج نیروهای آمریکایی از عراق به شکل گیری گروه تروریستی داعش در این کشور منتهی شد.

سناتور «راجر ویکر» در این مصاحبه گفت: خلاء ایجاد شده پس از خروج نیروهای آمریکایی در عراق بسترهای لازم برای ایجاد و پیشروی داعش در عراق را مهیا نمود. آمریکا به جای دادن وعده و اعلام بیانیه در مبارزه با داعش باید با کشورهای منطقه همکاری های تنگاتنگی داشته باشد.

این سناتور در ادامه افزود: معتقدم ایجاد و قدرت گرفتن داعش در عراق به این دلیل بود که دولت کنونی آمریکا به خروج ناگهانی و شتابزده از عراق مبادرت کرده و همین اقدام باعث شد تا داعش از خلاء ایجاد شده برای شکل گیری و تقویت خود استفاده نماید. به نظر من این اشتباه بزرگ دولت اوباما بود. ای کاش می توانستیم زمان را به عقب بازگردانیم.

وی با انتقاد از دولت کنونی امریکا گفت: داعش با اعلام وعده های آمریکا نابود نمی شود، بلکه مبارزه واقعی با این گروه تروریستی زمانی محقق خواهد شد که آمریکا با کشورهای منطقه ای و محلی همکاری نماید. مذاکره و صحبت کردن ها به تنهایی نمی توانند عامل مناسبی در مقابله مؤثر با داعش باشند.