رسانه های افغانستان اعلام کردند؛

آمریکا سفیر جدید افغانستان را نپذیرفت

سیاسی

دولت وحدت ملی افغانستان دو هفته پیش « حمدالله محب» را به عنوان سفیر این کشور در امریکا معرفی کرد اما برخی رسانه ها خبر از رد شدن وی می دهند.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، رسانه های افغانستان گزارش دادند آمریکا سفیر جدید افغانستان را رد کرده است.

دولت وحدت ملی افغانستان دو هفته پیش « حمدالله محب» را به عنوان سفیر این کشور در امریکا معرفی کرد اما برخی رسانه ها خبر از رد شدن وی می دهند.

ارگ ریاست جمهوری افغانستان این مساله را انکار می کند و می گوید این مساله تاکنون به صورت رسمی از سوی دولت آمریکا مطرح نشده است.