تحلیل بین الملل؛

تبعات متقابل خروج احتمالی یونان از حوزه پولی یورو

سیاسی

خروج یونان از حوزه پول واحد اروپایی نه تنها ضربه ای به اعتبار و یکپارچگی اتحادیه اروپا خواهد بود بلکه می تواند فاجعه اقتصادی قریب الوقوعی برای این کشور باشد.

گروه بین الملل- پیمان یزدانی: یونان که از اعضای اتحادیه اروپا و حوزه پول واحد اروپایی «یورو» است از سال ۲۰۰۹ با مشکلات اقتصادی ناشی از بدهی های خارجی خود دست و پنجه نرم می کند. میزان بدهی های خارجی یونان ۳۵۰ میلیارد یورو یعنی به ۱۷۵ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده است که از این میزان ۲۷۰ میلیارد بدهی به وام دهندگان خارجی است.

در پی بحران اقتصادی سال های گذشته در این کشور اتحادیه اروپا برای کمک به اقتصاد این کشور با هدف توانمند کردن آن برای پرداخت بدهی های خود اقدام به ارائه طرح ریاضت اقتصادی به این کشور کرد.

در طرح ریاضت اقتصادی اروپا از دولت این کشور خواسته شده است تا هزینه های عمومی خود را از طریق برخی اقدامات مثل کاهش  دستمزدها و حقوق بازنشسته ها و  افزایش مالیات ها و ... کاهش دهد تا بتواند از کمک های مالی و وام های دیگر اعضا برخوردار شود. طرح اتحادیه اروپا با مخالفت گسترده در داخل یونان مواجه شد بطوریکه نهایتا دولت چپگرای این کشور آن را به همه پرسی گذاشت. در این همه پرسی بیش از ۶۰ درصد مردم این کشور به طرح ریاضت اقتصادی اتحادیه اروپا «نه» گفتند امری که به اعتقاد کارشناسان زمینه ساز خروج این کشور از حوزه پولی اروپا یعنی یورو است.

خروج احتمالی این کشور از حوزه پولی اتحادیه اروپا تبعاتی را هم برای این اتحادیه و هم برای یونان در پی خواهد داشت.

تبعات خروج یونان از حوزه پولی یورو برای اتحادیه اروپا

-خروج یونان از حوزه پولی یورو شوکی را بر ارز واحد اروپایی یورو وارد خواهد کرد و موجب کاهش ارزش برابری آن با دیگر ارزهای جهانی خواهد شد که به تبع آن دیگر بخش های اقتصاد اروپا از آن متاثر خواهند شد، هر چند در دراز مدت این شوک و تبعات بر طرف خواهند شد.

-خروج یونان از حوزه یورو نه تنها ضربه ای به ارزش یورو خواهد بود بلکه ضربه ای سنگین به اعتبار و جایگاه اتحادیه اروپایی در سطح جهان خواهد بود بطوریکه بسیاری از تصورات و دیدگاه های سیاسی و اقتصادی را مبنی بر اینکه یورو کلید رفاه، رونق و توسعه است از بین برده و تضعیف خواهد کرد.

-همچنین در دراز مدت هرج و مرج هایی را در بازار سهام و وام این منطقه به وجود خواهد آورد بطوریکه ممکن است وام دهندگان به بهانه اینکه ضریب امنیت سرمایه گذاری آنها در کشورهای ضعیف تر این منطقه مثل ایتالیا و پرتقال که هر لحظه احتمال خروج آنها از حوزه یورو نیز می رود، کاهش یافته نرخ بهره وام های خود به این کشورها را افزایش دهند.

-اعتبار و یکپارچگی اتحادیه اروپا زمانی بزرگترین ضربه احتمالی را از خروج یونان از حوزه یورو خواهد خورد که بعد از خروج یونان از این اتحادیه، اقتصاد این کشور رشد کند و قوی تر شود. هر چند افرادی مثل وزیر خارجه آلمان معتقدند حتی اگر یونان از اتحادیه خارج نشود و این مشکل به نوعی حل و فصل شود با اینحال سیگنال های ارسال شده مبنی بر خروج این کشور از اتحادیه اروپا اعتبار این اتحادیه را در نزد آمریکا و آسیا خدشه دار کرده است.

تبعات خروج یونان از حوزه یورو برای این کشور

-برخی کارشناسان معتقدند خروج یونان از حوزه یورو فاجعه اقتصادی قریب الوقوعی برای این کشور خواهد بود و سال ها طول خواهد کشید تا تبعات آن رفع شوند. مهمترین این تبعات فروپاشی نظام بانکی این کشور خواهد بود بطوریکه حتی معاملات معمولی بانکی هم امکان پذیر نخواهد بود.

-با خروج از حوزه پول واحد اروپایی این کشور مجبور خواهد بود واحد ارزی خودش را برقرار کند که ارزش آن در برابر ارزهای خارجی و یورو کاهش خواهد یافت. این امر موجب خواهد شد تا پرداخت بدهی ها و افساط وام های این کشور به موسسات و بانک های خارجی با مشکل مواجه شود. همچنین کاهش ارزش پول این کشور موجب خواهد شد تا شرکت های یونانی در پرداخت بدهی های خارجی خود با مشکل مواجه شوند، امری که به ورشکستگی این شرکت ها منجر خواهد شد و تبع آن این امر موجب کاهش درآمدهای مالیاتی دولت این کشور خواهد شد.

به اعتقاد کارشناسان با کاهش درآمدهای دولت، دولت مجبور خواهد شد تا هزینه های عمومی خود را کاهش دهد. حتی شاید آن موقع کاهش هزینه های عمومی بسیار بیشتر از میزانی باشد که در حال حاضر در طرح پیشنهادی ریاضت اقتصادی اتحادیه داروپا به این کشور ارائه شده است. به اعتقاد اقتصاددانان در چنین شرایطی حتی ممکن است اقتصاد یونان نیاز به کمک های بشر دوستانه داشته باشد.

-احتمال رشد شدید تورم بطوریکه غیر قابل مهار و کنترل باشد به ویژه اگر دولت برای تامین کسر بودجه خود مجبور به چاپ پول شود.

-عدم تزریق منابع مالی جدید به این کشور از سوی اتحادیه اروپا ممکن است موجب خروج اوضاع اقتصادی این کشور از کنترل شود و دولت قادر به پرداخت دستمزدها نباشد و نظام سلامت و بهداشتی این کشور آسیب های جدی ببیند و حتی شبکه های حمل و نقل این کشور مختل شود و این کشور با قطعی های گسترده برق مواجه شود. بطوریکه به گفته برخی مقامات اروپایی کشورهای اروپایی از همین الان باید خود را آماده پرداخت وام ها و کمک های مالی ضروری بشر دوستانه به این کشور کنند.