اسپوتنیک مدعی شد؛

نظارت بر توافق باکمیسیونی از نمایندگان 1+5، ایران و اتحادیه اروپا

سیاسی

یکی از گزینه های مورد بحث توسط مذاکره کنندگان هسته ای وین این است که کمیسیونی متشکل از نمایندگان اعضای گروه ۱+۵، اتحادیه اروپا و ایران برای نظارت بر حسن اجرای توافق هسته ای تشکیل شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، یکی از گزینه های مورد بحث توسط مذاکره کنندگان هسته ای وین این است که کمیسیونی متشکل از نمایندگان اعضاء گروه ۱+۵، اتحادیه اروپا و ایران برای نظارت بر حسن اجرای توافق هسته ای تشکیل شود.

خبرگزاری اسپوتنیک به نقل از یک مقام ارشد غربی حاضر در مذاکرات امروز دوشنبه گزارش داد: یکی از گزینه های مورد بحث در مذاکرات هسته ای کشورهای ۱+۵ با ایران این است که کمیسیون مشترکی متشکل از نمایندگان اعضای گروه ۱+۵، ایران و اتحادیه اروپا درخصوص نظارت بر اجرای توافق هسته ای تشکیل شود.

این مقام حاضر ادامه داد: این یکی از پیشنهادهای مورد بحث بوده و هنوز توافقی بر آن صورت نگرفته است.

خبرگزاری اسپوتنیک به نقل از منبع مطلع غربی دیگری در این زمینه افزود: نکته اختلافی کنونی در این زمینه این است که آمریکا مایل نیست که نماینده ای از اتحادیه اروپا در این کمیسیون حاضر باشد.

این منبع درباره موعد تعیین شده ۷ جولای مدعی شد: مذاکرات ممکن است یک روز دیگر نیز پس از تاریخ ۷ جولای ادامه یابد. احتمالاً تصمیم های اصلی ۸ ماه جاری و یا اوایل وقت پنجشنبه صبح ۹ جولای اتخاذ شود.