داماد آیت الله یزدی رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران شد

ئیس دانشگاه تهران با صدور حکمی محمدرضا تخشید را به ریاست دانشکده حقوق و علوم‌سیاسی دانشگاه منصوب کرد.

به گزارش  تسنیم، محمود نیلی احمدآبادی رئیس دانشگاه تهران با صدور حکمی محمدرضا تخشید را به ریاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه منصوب کرد.
تخشید استاد روابط بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم‌سیاسی دانشگاه تهران است که در دوران ریاست فرجی‌دانا بر دانشگاه تهران نیز ریاست این دانشکده را بر عهده داشته است.
پیش از این سیدفضل‌الله موسوی ریاست این دانشکده را بر عهده داشت که با حکم نیلی احمدآبادی عزل شد.

به گزارش خبرآنلاين، دکتر محمدرضا تخشيد داماد آيت الله يزدي رئيس جامعه مدرسين حوزه علميه قم و از اساتيد حقوقي دانشگاه تهران است.

2929

کد N881232