فیلم/ یونان پس از رای منفی به ریاضت اقتصادی

سیاسی

بین الملل: نتایج همه پرسی یونان نشان می دهد که بیش از ۶۰ درصد از مردم این کشور با ادامه اجرای سیاست ریاضت اقتصادی در کشورشان مخالف هستند.

فیلم/ یونان پس از رای منفی به ریاضت اقتصادیبین الملل: نتایج همه پرسی یونان نشان می دهد که بیش از ۶۰ درصد از مردم این کشور با ادامه اجرای سیاست ریاضت اقتصادی در کشورشان مخالف هستند.