مجلس افغانستان از وزیر کشور خواست استعفا کند

سیاسی

در پی رویدادهای اخیر امنیتی در افغانستان، مجلس این کشور خواستار استعفای وزیر کشور شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، به دنبال تشدید ناامنی ها و اتفاقات امنیتی اخیر در افغانستان، نمایندگان مجلس این کشور خواستار استعفای وزیر کشور و بازداشت فرمانده پلیس ولایت میدان وردک شدند.

نمایندگان مجلس افغانستان معتقدند وزیر کشور و مسئولین ارشد امنیتی در انجام وظایف خود سهل انگاری کرده و باید هرچه سریعتر از سمت خود کناره گیری کنند.

اعضای مجلس با صدور قطعنامه ای از دولت خواسته اند بدون در نظر گرفتن مقام و موقعیت افراد با سهل انگاری ها و رویدادهای مشکوک برخورد کند.