موگرینی:فضای مذاکرات مثبت و خوب است

مسئول سیاست هارجی اتحادیه اروپا فضای مذاکرات را مثبت و خوب ارزیابی کرد و گفت اگر قرار است توافقی صورت گیرد وقت آن الان است .

موگرینی اولین نفری بود که به وین بازگشت او اعلام کرد که برنامه ای برای تمدید در حال حاضر وجود ندارد .به نقشه a فکر می کنیم و خرفی از نقشه b نمی زنیم .و قطعا قبل از هفتم جولای به توافق فکر می کنیم .

و اعلام کرد که  وزرا از امشب وارد خواهند شد و کار با وزرا از فردا اغاز می شود او معتقد بود که اگر قرار بر توافق باشد زمانش الان است و البته به توافق خیلی نزدیک هستيم
موگرینی اضافه کرد که  اراده سیاسی در طرفین وجود دارد و همه به سختی کار می کنند

4545

کد N880206