تبعات بحران اقتصادی یونان برای « لاگارد»

سیاسی

در صورت خروج یونان از اتحادیه اروپا ممکن است رئیس صندوق بین المللی پول سمت خود را از دست دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ممکن است تبعات بحران اقتصادی یونان موجب شود تا «کریستین لاگارد» رئیس صندوق ببین المللی پول سمت خود را از دست دهد.

بنا بر این گزارش، بسیاری از اقتصاد دان ها وی را متهم به غفلت طولانی مدت درباره برنامه کمک به بدهی های یونان و همچنین بی توجهی به نظر تحلیلگران برای ایجاد موضع واحد با کمیسیون اروپایی و بانک مرکزی اروپا می کنند.

به اعتقاد کارشناسان وی پیشتر وزیر دارایی فرانسه بوده است بعید است سال آینده مجددا به عنوان رئیس صندوق بین المللی پول انتخاب شود.