مجلس سنای افغانستان موقتا تعطیل شد

سیاسی

پس از حضور نیافتن مقامات دولتی به مجلس سنا افغانستان و عدم پاسخگویی آنان، مجلس سنا موقتا کار خود را تعطیل کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، مجلس سنای افغانستان در اعتراض به بی توجهی دولت در پاسخگویی به این مجلس، تا روز چهارشنبه کار این نهاد را تعطیل اعلام کرد.

مجلس سنای افغانستان پس از آن تعطیل شد که «صلاح الدین ربانی» وزیر امور خارجه افغانستان در این مجلس حضور نیافت.

مجلس سنای افغانستان حضور نیافتن و عدم پاسخگویی مقامات دولت را نشانه بی احترامی به این نهاد می دانند و معتقدند چون مجلس سنا صلاحیت استیضاح وزرا را ندارد آنان پاسخگوی این مجلس نیستند.