گروه اعزامی مهر به وین/۱۰۳

نهاوندیان وین را ترک کرد/چرایی حضور رئیس دفتر روحانی

سیاسی

رئیس دفتر رئیس جمهور پس از حضوری حدودا ۳۰ ساعته در هتل کوبورگ، وین را ترک کرد.

به گزارش گروه اعزامی مهر به مذاکرات هسته ای وین، محمد نهاوندیان رئیس دقتر رئیس جمهور کشورمان، وین را به مقصد تهران ترک کرد.

وی که ظهر دیروز به محل مذاکرات هسته ای آمده بود، ساعاتی پیش پایتخت اتریش را به مقصد کشورمان ترک کرد.

گفته می شود مهمترین دلیل حضور نهاوندیان مشارکت وی در مباحث مربوط به لغو تحریم های اقتصادی و جرئیات آن بوده است. منابع آگاه همراه داشتن پیامی خاص برای تیم مذاکره کننده کشورمان توسط نهاوندیان را تکذیب کرده و گفتند وی هیچ پیامی برای تیم مذاکره کننده نداشت.