عراقچی:موارد اختلافی و پرانتزها کم شده

سیاسی

مذاکره کننده ارشد هسته ای کشورمان گفت: فضای مذاکرات جدی است و همه طرفها عزم جدی دارند. موارد اختلافی و پرانتزها کم شده، اما تمام نشده است.

به گزارش ایسنا، سید عباس عراقچی افزود: ممکن است ظرف یکی دو روز آینده در سطح معاونین برخی متون نهایی شود.

ادامه دارد

کد N878944