پایان نشست صبح معاونین؛ مذاکره طولانی صالحی - مونیز؛ دیدار ظریف با امانو و کری

ایرنا نوشت:

محمد جواد ظریف وزیرامور خارجه روز شنبه با یوکیا امانو مدیرکل اژانس بین المللی انرژی اتمی ملاقات می کند ولی پیش از آن یک دور دیگر با جان کری همتای امریکایی خود مذاکره خواهد کرد.

نشست معاونان وزیران خارجه ایران و امریکا و نیز اروپا که از صبح شروع شده بود ، ظهر پایان یافت ولی به نظر می رسد نشست صالحی - مونیز پایانی ندارد. این دو طی روزهای گذشته ساعتهای طولانی جلسه داشتند.
یوکیا امانو مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به هتل کوبورگ رفت و فقط برنامه دیدار او با محمد جواد ظریف اعلام شده است.
گفت و گو های معاونین نیز به گفته یکی مقام امریکایی پیشرفت هایی داشته ولی یک یا دو موضوع برای تصمیم گیری در سطح وزیران خواهد ماند.
معاونان وزیران خارجه ایران و امریکا و هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا مذاکرات سنگین و فشرده ای برای تکمیل متن توافق و ضمائم آن و نیز پیش نویس قطعنامه شورای امنیت داشته اند.
یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده گفت: برخی از ضمائمی که در دستور کار کارشناسان بود اکنون به دست معاونان رسیده و تکمیل آنها و پاک کردن پرانتز ها ساعتها زمان می برد.
جزییات فنی و هسته ای، تحریم ها، همکارهای صلح امیز هسته ای، کمیسیون مشترک ایران و 1+5 برای اقدامات متناظر از جمله ضمائمی است که کارشناسان بر روی ان کار کرده ا ند و اکنون متن انها در دست معاونان است.
متن دیگری هم هست که مشخص نیست جزو ضمائم بیاید یا به متن توافق افزوده شود و ان ، برنامه اجرایی است.
در مجموع 20 صفحه متن اصلی توافق و حدود 60 صفحه ضمیمه در دست معاونان است که باید برای تمیز کردن آنها از پرانتزها تاحد امکان تلاش کنند.

52310

کد N878604