قطع مسیر امدادرسانی تروریستها در شمال الزبدانی بوسیله ارتش سوریه

سیاسی

ارتش سوریه مسیر اصلی امدادرسانی تروریستها را در شمال الزبدانی قطع کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، ارتش سوریه در ادامه عملیات گسترده خود برای بازپس گیری الزبدانی مسیر اصلی در شمال این شهر را که تروریستها از آن برای امداد رسانی استفاده می کردند، مسدود و دو شهرک سرغایا و عین حور را در شمال الزبدانی از این  شهر جدا کرد.

ارتش سوریه و نیروهای مقاومت ساعاتی پیش عملیات گسترده ای را برای آزادسازی الزبدانی آغاز کردند.