بازدید السیسی از مناطق نظامی در شمال سیناء

سیاسی

رئیس جمهوری مصر امروز برای بازدید از مراکز نظامی و نیروهای امنیتی به شمال سیناء رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهوری مصر امروز صبح با سفر به منطقه شمال سیناء از مراکز نظامی و نیروهای امنیتی در این منطقه بازدید کرد.

شمال سینا همواره شاهد درگیریهای گسترده میان نیروهای امنیتی و تروریستهای وابسته به داعش است.