ریابکف: متن نهایی توافقنامه تا نود و یک درصد تدوین شده است

واحدمرکزی خبر نوشت:

معاون وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد متن نهایی توافقنامه تا نود و یک درصد تدوین شده است .

به گزارش شبکه تلویزیونی المنار صحبت از وجود متن آماده شده مورد توافق درباره برنامه هسته ای ایران در لحظه کنونی ، صحبت دقیقی نیست و بازگشت مجدد تحریمها نیز در متن توافق گنجانده خواهد شد.
وی افزود : همگان برای تلاش طی مدت چند روز باقیمانده تمایل دارند.
ریابکف گفت مسئله بازگشت مجدد تحریمها در متن توافق گنجانده خواهد شد اما باید در شورای امنیت سازمان ملل متحد به تصویب برسد.

4949

کد N877262