المرزوقی:

حامی تلاشهای ضد تروریستی هستم

سیاسی

رئیس جمهوری سابق تونس ضمن تشریح اهداف مشارکت خود در کاروان آزادی 3 برای شکستن محاصره غزه، از حمایت خود از تلاش های ضد تروریستی دولت کشورش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، محمد المنصف المرزوقی رئیس جمهوری سابق تونس پس از مشارکت در کاروان آزادی 3 و بازگشت به فرودگاه کارتاژ تونس گفت: از کاروان آزادی 4 برای شکستن محاصره غزه حمایت می کنم تا شعله روشن شده، پابرجا بماند.

وی افزود: من به نام تونسی ها به عنوان دوستدار غزه و فلسطین در کاروان آزاد 3 مشارکت کردم و این مشارکت فقط جنبه انسانی داشت.ما برای ارزش ها و نه منافع سیاسی مبارزه می کنیم.من حامی ملت مظلوم فلسطین هستم و در حمایت از گروهی در قبال گروه دیگر این کار را نکرده ام.

المرزوقی درباره اینکه هنگام بازداشت از سوی نظامیان رژیم صهیونیستی گذرگاه فرانسوی داشته است بیان کرد: من هرگز در طول عمرم غیر از گذرنامه تونسی نداشته ام.

درباره اوضاع تونس افزود: ما باید به صورت واحد با تروریسم مبارزه کنیم زیرا تروریسم دشمن کشور است.من از اقدامات دولت تونس در مقابله با این آفت خطرناک حمایت می کنم.